Kontakt

Spracúvanie osobných údajov (GDPR) - sekcia je momentálne v rekonštrukcii

Prevádzkovateľ: Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o., Donská 61, 841 06 Bratislava, IČO: 35 757 329, e-mail: gdpr@operativa.sk

Naša spoločnosť plne rešpektuje Vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj "Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "Zákon").

Výkon práv dotknutých osôb