Život s kardio­stimulátorom

Môže sa stať, že niekedy budete musieť podstúpiť, alebo ste už podstúpili implantáciu kardiostimulátora. Napriek

Čo je srdcová ablácia?

Počas ablácie lekár zavedie do vášho srdca niekoľko dlhých izolovaných drôtov – katétrov. Niektoré slúžia na sledovanie

Srdce a choroby srdca

K najrozšírenejším chorobám srdca patria ischemická choroba srdca, poruchy rytmu, srdcové zlyhávanie, náhla kardiálna smrť a ochorenia srdcových chlopní.…

Implantovateľný defibrilátor

Implantovateľný kardioverter – defibrilátor (ICD) je prístroj, ktorý sa používa na liečbu život ohrozujúcich komorových tachyarytmií (neprimerane…

Som pacient