Implantovateľný defibrilátor

Implantovateľný kardioverter – defibrilátor (ICD) je prístroj, ktorý sa používa na liečbu život ohrozujúcich komorových tachyarytmií (neprimerane rýchlych sťahov komôr). ICD sa zvyčajne implantuje vľavo v oblasti pod kľúčnu kosť, pod podkožnú vrstvu, alebo pod sval a pripája sa k jednej alebo ku dvom elektródam, ktoré sú umiestnené v srdci alebo na srdci. Prvý ICD bol vyvinutý približne pred 20 rokmi. Odvtedy boli takéto prístroje implantované státisícom ľudí. Vďaka liečbe pomocou ICD sa väčšina z nich mohla vrátiť do aktívneho života.

Implantovateľný defibrilátor

Zdravé srdce

Úlohou srdca je pumpovať krv do tela. Krv obsahuje kyslík a živiny, ktoré potrebujú orgány v tele, aby mohli pracovať. Bunky krvi berú kyslík z pľúc a takto obohatené sú prečerpávané srdcom do tela.

Srdce má štyri dutiny. Keď sú dutiny v kľude plnia sa krvou. Pri každom údere srdca je krv vypudená do tela.

Normálna frekvencia srdca (pulz) je od 60 do 100 úderov za minútu. Pri námahe alebo pri strese sa zvyšuje spotreba kyslíku v tele. Srdce preto musí pracovať rýchlejšie. Rýchlosť jeho práce je riadená malou oblasťou v pravej predsieni srdca. Táto oblasť sa volá sinoatriálny (SA) uzol. SA uzol vysiela elektrické impulzy, ktoré spôsobujú, že srdce bije. Pre informácie pozrite aj časť Srdce a choroby srdca.

Arytmie

Arytmia je každý srdcový rytmus, ktorý nie je normálny. Takýto abnormálny rytmus môže byť príliš pomalý, príliš rýchly alebo sa môže začínať niekde v srdci mimo SA uzla.

Príčiny abnormálneho rytmu môžu byť rôzne. Napríklad porucha SA uzla alebo blokáda, ktoré spôsobujú, že srdce bije príliš pomaly. Takáto arytmia sa nazýva bradycardia. Pacient s bradycardiou sa môže cítiť veľmi unavený, lebo jeho telo nedostáva dostatok kyslíka. Môže trpieť na závrate a nevoľnosti. Na liečbu bradycardií sa používa kardiostimulátor.

Stáva sa, že srdce bije príliš rýchlo. Tento stav sa volá tachycardia. Tachycardie mávajú rôzne príčiny vzniku a formy. Medzi závažné tachycardie patria hlavne komorové (ventriculárne) tachycardie (VT). VT sú zapríčinené elektrickými signálmi, ktoré prichádzajú z dolných dutín srdca (komôr) namiesto z SA uzla.

Pri VT srdce bije tak rýchlo, že dutiny sa nestihnú naplniť krvou. Preto je do tela prečerpané menej krvi a tým aj menej kyslíka, čo spôsobuje nevoľnosť, mrákoty alebo bezvedomie.

Lekár môže ukončiť VT pomocou liekov alebo elektrickým výbojom. Niekedy sa VT ukončí spontánne (samovoľne). Najzávažnejšou arytmiou je komorová (ventriculárna) fibrilácia (VF). Pri VF prichádza z komôr veľa elektrických signálov. Tieto signály spôsobia, že srdce sa chveje namiesto toho, aby normálne bilo. V dôsledku chvenia je do tela prečerpávané len veľmi málo krvi. Pacient pri VF veľmi rýchlo stráca vedomie a ak mu nie je rýchlo poskytnutá zodpovedajúca liečba, veľmi často zomiera. Aby sa zastavila VF a obnovila činnosť srdca musí pacient dostať elektrický výboj pomocou ICD alebo externým defibrilátorom.

Základné informácie o ICD

ICD je implantovateľný kardioverter – defibrilátor. ICD pomocou svojich elektrických obvodov sleduje činnosť srdca a v prípade potreby dodáva liečbu. Táto liečba je dodávaná v podobe elektrických impulzov priamo do srdca. Prístroj je so srdcom spojený pomocou izolovaných drôtov, ktoré sa volajú elektródy.

ICD neustále sleduje činnosť srdca a dodáva liečbu, ktorá ukončí abnormálne frekvencie srdca akými sú ventriculárne tachycardie a ventriculárne fibrilácie, ktoré boli popísané vyššie. Hlavnou úlohou ICD je teda zrušiť príliš rýchlu srdcovú frekvenciu. ICD prístroj však môže liečiť aj príliš pomalý rytmus a pracovať ako kardiostimulátor. Váš lekár nastaví ICD tak, aby kontroloval frekvencie srdca a vyhľadával tie, ktoré sú pre vás nebezpečné. Keď ICD zistí takúto frekvenciu pošle do srdca elektrické impulzy, ktoré spomalia srdcovú činnosť. ICD sú určené pre pacientov, ktorí majú zdokumentované prípady abnormálnej srdcovej frekvencie, z dôvodu ktorej stratili vedomie, alebo ktorých srdce prestalo pracovať. Niekedy môžu lieky zvládnuť takéto rýchle frekvencie srdca. V prípade, že lieky nestačia lekár môže použiť ICD.

Niektoré arytmie sa dajú zvládnuť veľmi ľahko pomocou série malých elektrických impulzov. Takéto impulzy by ste si asi vôbec nevšimli. Niektoré veľmi rýchle frekvencie srdca môžu byť zastavené len pomocou silných elektrických výbojov. Pacienti, ktorí majú ICD popisujú takéto výboje ako nečakaný úder do hrude. Ako silno je tento úder pociťovaný závisí od toho, aký silný je výboj. Nepríjemný pocit z úderu trvá len chvíľku. Váš lekár vám povie, čo máte robiť, keď dostanete výboj. Zvyčajne lekári chcú, aby ste im ihneď oznámili, ak ste mali dva alebo viac výbojov v priebehu 24 hodín. Je veľmi dôležité, aby ste inštrukcie lekára dodržali. Po implantácii vám lekár oznámi, kedy máte prísť na kontrolu. Kontrola trvá len chvíľu a je bezbolestná. Počas kontroly lekár preverí, ako funguje váš ICD prípadne zmení niektoré nastavenia. Skontroluje aj stav batérie. Po implantácii dostanete špeciálnu identifikačnú kartičku s informáciami o vašom ICD. Noste túto kartičku stále so sebou. Vždy ju ukážte lekárovi ak ste prijatý do nemocnice, alebo ak vás ošetruje lekár, ktorý nevie o vašom ICD. Životnosť batérie vo vašom ICD je spravidla od 3 do 6 rokov. Závisí to od toho, ako často musí ICD vyslať do vášho srdca impulz. Keď je batéria slabá musí sa ICD vymeniť. Výmena je jednoduchý zákrok pri ktorom sa urobí malý rez na mieste, kde máte ICD. Pôvodný prístroj sa vyberie a nahradí sa novým. Počet výmen ICD nie je nijako obmedzený. To znamená, že váš ICD bude vymenený toľko krát, koľko krát je to potrebné. Pri výmene ICD sa zvyčajne nemenia elektródy vo vašom srdci. Tieto sú len otestované, či pracujú správne. Pacient po výmene ICD obyčajne zostáva v nemocnici len krátko.

Výhody a riziká

Výhodou toho, že máte ICD je, že činnosť vášho srdca je stále monitorovaná a pri vzniku arytmie môže prístroj zasiahnuť. Ak máte nebezpečné arytmie, môže vám tento zásah zachrániť život. Príznaky ako sú mrákoty, nevoľnosť a mdloby sa u pacientov s ICD vyskytujú zriedkavejšie. Niektorí pacienti s ICD nemusia užívať antiarytmické lieky a niektorí ich musia užívať menej ,čo znižuje riziko nežiadúcich účinkov vyplývajúcich z užívania týchto liekov. Pacienti s ICD sa cítia bezpečnejšie, lebo ICD automaticky lieči ich arytmie. Váš lekár vám najlepšie vysvetlí výhody ICD. Váš lekár je aj osobou, ktorá vám najlepšie vysvetlí riziká spojené s implantáciou ICD. Pýtajte sa ho, ak máte nejaké nejasnosti alebo otázky. Niektoré riziká sa vám pokúsime priblížiť. Implantácia ICD je operácia. Preto sú s ňou spojené všetky riziká, ktoré sa vyskytujú pri každej operácii. Môže sa jednať hlavne o také komplikácie ako je infekcia, reakcia na lieky podané pri operácii, poškodenie ciev, poškodenie srdcovej steny alebo iných orgánov. Uvedené komplikácie sú pri implantácii ICD veľmi zriedkavé. Po implantácii ICD budete pociťovať určitý diskomfort a budete unavený. Tieto pocity postupne ustúpia. Časť pacientov ale pociťuje určité nepohodlie na mieste, kde je ICD implantovaný. Pri výskyte arytmie sa ICD pokúsi ukončiť ju zodpovedajúcou liečbou. Zásah ICD nemusí vždy ukončiť vašu arytmiu. Môže sa dokonca stať, že ju zhorší. Ak sa ICD nepodarí na prvý pokus zastaviť arytmiu pokračuje v liečbe pomocou účinnejšieho zákroku. Napríklad môže použiť viac energie. Nie vždy ICD odstráni príznaky arytmie. Napriek tomu, že máte ICD môžete mať závrate, pociťovať nevoľnosť prípadne stratiť vedomie. Určite však zásahom ICD predídete strate života, ktorú by mohla spôsobiť srdcová arytmia.

Implantácia ICD

Implantácia ICD sa robí pod narkózou. Lekár urobí malý rez v mieste implantácie. Cez cievny systém zavedie elektródy do vášho srdca. Druhý koniec elektródy bude pripojený k ICD. Na mieste, kde bude ICD lekár vytvorí pod kožou priestor, ktorý sa nazýva kapsa. Do kapsy vloží ICD a pripojí elektródy. Potom kapsu zašije.

Ešte pred tým, ako zašije kapsu, lekár otestuje celý systém. Po skončení operácie budete prevezený na pooperačnú izbu.

Po implantácii

Krátky čas po operácii strávite v pooperačnej miestnosti. Budete pripojený na prístroje, ktoré monitorujú činnosť vášho tela.

Po operácii sa budete cítiť unavený a môžete pociťovať slabú bolesť v mieste implantácie. To sa rieši podaním liekov proti bolesti.

Na druhý deň vám pravdepodobne lekár dovolí vstať a poprechádzať sa. Každý pacient sa však zotavuje z operácie inak. Preto sa opýtajte vášho lekára, ako dlho musíte zostať v nemocnici.
Pred vašim odchodom z nemocnice lekár ešte môže otestovať činnosť vášho ICD. Urobí to tak, že umelo vyvolá vašu arytmiu a nechá prístroj aby ju ukončil. Počas takéhoto testu budete pod vplyvom utišujúcich liekov ale pravdepodobne pri vedomí. Preto si výboj budete uvedomovať.

Po implantácii ICD by ste sa mali vrátiť do normálneho života hneď, ako sa na to budete cítiť. Spočiatku sa budete cítiť unavený, ubolený. Svoju záťaž preto zvyšujte postupne.
Po prepustení z nemocnice budete chodiť na pravidelné kontroly. Ako často to vám povie váš lekár.

Po návrate domov

Po návrate domov by ste mali prísne dodržovať všetky pokyny, ktoré vám dal lekár ohľadom ďalšej liečby a postupu návratu do normálneho života.

V prípade, že si neviete zvyknúť na život s ICD porozprávajte sa o tom s vašim lekárom a so svojou rodinou.

Pravidelne užívajte lieky, ktoré vám predpísal lekár.

Ak máte výboje, dodržujte pokyny, ktoré vám dal lekár. Ak vám povedal, aby ste ho po výboji kontaktovali urobte to! Majte jeho telefónne číslo na viditeľnom mieste.

Podľa pokynov lekára chodievajte na pravidelné kontroly. V prípade, že plánujete cestovať alebo sa plánujete presťahovať opýtajte sa vášho lekára, kto sa môže o vás starať na novom mieste pobytu.

Po implantácii ICD dostanete identifikačnú kartičku. Táto kartička obsahuje základné informácie o vašom ICD. Noste túto kartičku vždy so sebou. V prípade, že vás ošetruje iný lekár alebo ak ste z nejakého dôvodu prijatý do nemocnice ukážte lekárovi vašu identifikačnú kartičku.

Okamžite kontaktujte svojo lekára ak kapsa, v ktorej je ICD bolí alebo sčervenie. Nie je dôležité, či máte aj teplotu! Svojho lekára okamžite kontaktujte aj v prípade, že máte pocity búchania srdca alebo vynechávania srdca, alebo upadnete do bezvedomia.

Vyhýbajte sa kontaktným športom ako je rugby, box a podobne.

Používanie elektrických prístrojov a zariadení

Väčšina elektrických prístrojov nevplýva na činnosť ICD. Vo vašom ICD sú zabudované elektrické obvody, ktoré vás do určitej miery chránia pred vplyvom elektromagnetickej interferencie. Niektoré prístroje však majú také silné elektrické pole, že ovplyvňujú činnosť vášho ICD. Nasledujúce informácie vám dajú prehľad o základných pravidlách, ktoré by ste mali dodržovať. Podrobnejšie informácie vám povie váš lekár alebo zástupca výrobcu.

Základné pravidlá

 • Každé elektrické zariadenie napájané zo siete, ktoré používate by malo byť riadne uzemnené
 • Magnety alebo prístroje, ktoré obsahujú magnet nepribližujte veľmi blízko k ICD.
 • Ručné prístroje poháňané elektromotorom nepribližujte k ICD.

Domáce elektrospotrebiče

Za podmienky, že sú v dobrom technickom stave a ich prívodné šnúry neboli pozmeňované je používanie nasledujúcich domácich spotrebičov bezpečné:

 • Roboty, mikrovlnné rúry, hriankovače, elektrické varné kanvice, elektrické rúry a sporáky a podobné prístroje.
 • Televízne prijímače, videá, osobné počítače, rádiá, diaľkové ovládače a podobné prístroje.
 • Biela technika ako práčky, chladničky, mrazničky a podobne.
 • Elektrické prikrývky a podložky.

Nepribližujte nasledujúce prístroje k ICD viac než je to nutné:

 • Ručné elektrospotrebiče ako sú fény, holiace strojčeky a podobne – držte ich v ruke na opačnej strane ako tá na ktorej máte implantovaný ICD
 • Elektrické náradie ako sú vŕtačky, brúsky a podobne.
 • Vysielačky od rádiom riadených prístrojov a hračiek.

Ak sa vyvarujete dlhej práci so zapaľovacími motormi ako sú v automobiloch, morových kosačkách a podobne je práca s nimi bezpečná.

Kancelárske prístroje

Jedná sa o prístroje ako sú počítače, kopírky, faxové prístroje, pagery, elektrické písacie stroje a podobne. Ak sú v dobrom technickom stave je práca s nimi bezpečná.

Bezpečnostné zariadenia

Detektory kovov a bezpečnostné zariadenia, ktoré sú používané napríklad na letiskách a na vchodoch so obchodov sú zdrojom silného elektromagnetického poľa, ktoré môže ovplyvniť činnosť ICD.

Bezpečnostné zariadenia, ktoré sú používané na vchodoch a východoch z obchodov môžu ovplyvniť činnosť vášho ICD. Aj keď sa to nestáva často, nemožno to vylúčiť. Aby ste minimalizovali ich vplyv, prechádzajte cez ne plynulo, bez toho, aby ste sa zastavovali.

Detektory kovov používané napríklad na letiskách tiež môžu ovplyvniť činnosť ICD. Prechádzajte preto cez ne bez toho, aby ste sa zastavovali. Vhodnejšie je upozorniť dopredu letiskový personál na to ,že máte implantovaný ICD. Váš ICD obsahuje kov. Je preto pravdepodobné, že detektory kovov budú na ne reagovať a spustia alarm. Ak vás chce personál prehliadnuť ručným detektorom upozornite ho, aby kontrolu robil čo najrýchlejšie a aby nedržal detektor nad vašim ICD dlhšiu dobu.

Priemyselné stroje a prístroje

Veľké priemyselné stroje ako sú generátory a veľké priemyselné elektromotory, zváračky a podobne sú zdrojom silného elektromagnetického poľa a ovplyvňujú činnosť vášho ICD. Vyhýbajte sa preto pobytu v ich blízkosti. Vždy sa ubezpečte, že prístroje s ktorými pracujete sú riadne uzemnené.

Záverom možno povedať ,že väčšina prístrojov neovplyvňuje zásadne činnosť ICD. Pre každý prípade sa poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom.

Medicínske prístroje a procedúry

Väčšina medicínskych prístrojov a procedúr neovplyvňuje činnosť ICD. Vždy však informujte lekára a sestru o tom, že máte ICD.

Bez obáv môžete absolvovať vyšetrenia röntgenom, CT a mamografiu. Ak je to možné, vyhnite sa vyšetreniam pomocou magnetickej rezonancie (MRI) a prístrojom na stimuláciu nervov a svalov (TENS).

Použitie mobilného a prenosného telefónu

Mobilné a prenosné bezdrôtové telefóny môžu ovplyvniť činnosť vášho ICD. Jednak sú zdrojom rádiových signálov ale, čo je dôležitejšie, obsahujú magnet. Priloženie magnetu na ICD spôsobí, že výboj, potrebný na zastavenie vašej arytmie nebude vyslaný. To je potenciálne veľmi nebezpečné. Neznamená to však, že tieto prístroje nemôžete používať. Je však potrebné zachovať určité pravidlá.

 • Držte tieto telefóny minimálne 15 cm od Vášho ICD. Mobilné telefóny, ktoré majú výkon nad 3 W držte minimálne 30 cm od ICD.
 • Počas hovoru držte telefón pri uchu na opačnej strane tela ako je implantovaný ICD.
 • Niektoré telefóny vysielajú signály aj keď netelefonujete. Preto nenoste telefón v náprsnom vrecku, alebo vo vrecku, ktoré je bližšie ako 15 cm od ICD. Držte ho na opačnej strane tela ako je implantovaný ICD.

Upozornenie: Telefón nedržte príliš blízko k ICD. Mohlo by to ovplyvniť jeho činnosť.

Riadenie motorového vozidla

Je pravdepodobné že lekár Vám prvých 6 mesiacov nedovolí šoférovať žiadne dopravné prostriedky. Ďalšie rozhodnutie bude závisieť od Vášho stavu, ako aj na kontrole činnosti ICD.