Kontakt

Kde sme

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.
Donská 61, 841 06 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35757329 | DIČ: 2020253730 | DIČ pre DPH: SK2020253730

T +421 2 6545 6111
F +421 2 6595 6504
E operativa@operativa.sk

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2955 5440
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 3,
oddiel: Sro, vložka č.: 18246/B

Napíšte nám