SPOLOČNE MÔŽEME

ZACHRÁNIŤ VIAC ŽIVOTOV

Kto sme

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.
Zdravotníckym zariadeniam a lekárom poskytujeme vysoký štandard kvality produktov a odborné poradenstvo už viac ako 20 rokov. V oblasti nefarmakologickej liečby dodávame inovatívne špecializované zdravotnícke pomôcky svetových výrobcov. Vďaka nami dodávaným produktom sa dostáva slovenským pacientom zdravotná starostlivosť na svetovej úrovni. V spolupráci s odbornými spoločnosťami participujeme na edukačných programoch pre širokú odbornú verejnosť.

Dôveryhodní partneri

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. je na Slovensku distribútorom svetových výrobcov: 

Certifikát kvality

Dňom 9.10.2018 sme na základe recertifikačného auditu držiteľmi certifikátu Systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. Podľa pôvodnej normy ISO 9001:2001 sme certifikovaní od 25.9.2006.

ISO certifikát spoločnosti Operatíva / Version in English
Politika kvality

Pečať Bonity 2019

 Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. získala Pečať Bonity 2019. Toto hodnotenie realizuje Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, ktorá analyzuje hospodárske prostredie a ekonomické zdravie podnikov. Toto hodnotenie sa získava piatimi medzinárodne uznávanými metódami finančnej analýzy. Bonitný model slúži na porovnávanie bonity podnikov. Pomáha rozlišovať kreditné riziko. Upozorňuje na solventnosť, stabilitu a schopnosť podnikov plniť si svoje záväzky.

Spoločnosť patrí medzi 1,93 % finančne stabilných, spoľahlivých a prosperujúciích podnikov na slovenskom trhu.

Certifikát

Sídlo spoločnosti

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.
Donská 61, 841 06 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35757329 | DIČ: 2020253730 | DIČ pre DPH: SK2020253730

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2955 5440
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Sro, vložka č.: 18246/B