Život s kardio­stimulátorom

Môže sa stať, že niekedy budete musieť podstúpiť, alebo ste už podstúpili implantáciu kardiostimulátora. Napriek tomu, že nikoho nenadchýna predstava operácie, stretávame tisíce ľudí, ktorí vedú normálny, plnohodnotný, väčšinou neobmedzený život vďaka pozoruhodnému maličkému elektronickému zariadeniu – kardiostimulátoru.

Úvod

Môže sa stať, že niekedy budete musieť podstúpiť, alebo ste už podstúpili implantáciu kardiostimulátora. Napriek tomu, že nikoho nenadchýna predstava operácie, stretávame tisíce ľudí, ktorí vedú normálny, plnohodnotný, väčšinou neobmedzený život vďaka pozoruhodnému maličkému elektronickému zariadeniu – kardiostimulátoru.

Pravdepodobne máte množstvo otázok, na ktoré vám je potrebné odpovedať. Práve na to vám poslúži táto príručka. Informácie, ktoré vám poskytne na nasledujúcich stranách a ktoré vám dodajú pocit istoty a optimizmu, sú zamerané na zodpovedanie väčšiny vašich otázok a na uľahčenie problémov, ktoré môžu vzniknúť. Okrem týchto všeobecných informácií s vami váš lekár prediskutuje všetky prípady, ktoré sú pre vás špecifické. Hlavným cieľom tejto príručky je ukázať vám, že kardiostimulátory skutočne fungujú!

Po obdržaní kardiostimulátora sa prevažnej väčšine pacientov vylepší kvalita života a pocit zdravia.

Prečo potrebujete kardiostimulátor?

Väčšina kardiostimulátorov sa odporúča pri symptómoch, ktoré vznikajú pri pomalej frekvencii srdca.

Je veľa dôvodov pomalej frekvencie srdca. Dva najbežnejšie sú spôsobené chorobou prirodzeného srdcového kardiostimulátora – SA uzla, alebo prevodového systému srdca . Podrobnejšie informácie nájdete v časti Srdce a choroby srdca.

Tieto choroby môžu spôsobiť, že vaše srdce:

  • bije príliš pomaly – po celý čas bije
  • príliš pomaly – len výnimočne
  • bije raz príliš pomaly, inokedy zas príliš rýchlo

Ak nastane niektorá z týchto porúch, vaše srdce nedodáva dostatok krvi, aby uspokojilo potrebu vášho tela, dôsledkom čoho sa môžete cítiť unavený, slabý, malátny, byť dýchavičný, alebo pociťovať závrate, alebo dokonca odpadnúť.

Ako vám kardiostimulátor pomáha?

Vaše srdce má vlastný prirodzený stimulačný systém, ktorý posiela drobné elektrické impulzy na vedenie srdcovej frekvencie a rytmu. Umelý kardiostimulátor monitoruje vašu srdcovú frekvenciu a rytmus a vyrába elektrické impulzy práve vtedy, keď toho nie je schopné vaše vlastné srdce.

Kardiostimulátor používa len veľmi malé množstvo elektrickej energie – podobné ako by použilo zdravé srdce.

Práve preto vám kardiostimulátor pomáha vytvoriť primeranú srdcovú frekvenciu a rytmus, ktorý vám obratom pomáha cítiť sa lepšie. Mnoho zastimulovaných pacientov zistilo, že s kardiostimulátorom sú schopný nerušene vykonávať činnosti ktoré boli predtým nútený prerušiť.

Čo je kardiostimulátor?

Kardiostimulátor je dvojdielny systém, ktorý je implantovaný v priebehu menšieho operačného zákroku. Dva diely tvorí:

  • generátor impulzov, bežne nazývaný kardiostimulátor
  • elektróda alebo elektródy (niektoré systémy používajú jednu elektródu, zatiaľ čo iné vyžadujú dve)

Generátor impulzov riadi stimulačný systém. Pozostáva z batérie a z elektrického obvodu, ktorý podľa potreby vyrába elektrické impulzy. Typický generátor impulzov je veľmi malej veľkosti, často je široký menej ako päť centimetrov a tenší ako šesť milimetrov. Váži okolo 25 gramov alebo aj menej.

Obyčajne je tento generátor impulzov implantovaný v hornej časti hrudníka (na ľubovoľnej strane tela), priamo pod kožu blízko kľúčnej kosti.

Elektródy sú tenké, špeciálne odizolované drôty. Tieto sú zavedené cez žilu do vášho srdca, kde sa spájajú s jeho stimulačným systémom. Prenášajú elektrické impulzy z generátora impulzov a snímajú informácié z vášho srdca, ktoré spätne odovzdávajú generátoru.

Operačný zákrok

Nikto nie je nadšený vyhliadkou operačného zákroku – aj keď miniatúrneho. Implantácia kardiostimulátora je v súčasnej dobe bežný zákrok, ktorý je uskutočňovaný na operačnej sále alebo v kardiologicko – katetizačnom laboratóriu.

Doba trvania tohoto zákroku je väčšinou jedna až dve hodiny. Zákrok normálne vyžaduje minimálne množstvo anestetík, čo znamená, že budete celkom uvoľnený a pri vedomí. Napriek tomu dostanete injekciu, ktorá zabezpečí lokálne znecitlivenie operovaného miesta.

Pred operačným zákrokom

Niekoľko hodín pred operačným zákrokom vás požiadajú nejesť a nepiť. Príprava na operáciu zahŕňa umytie hornej časti hrudníka (operovaného miesta) pomocou antibakteriálneho mydla, aby sa zabránilo prípadnej infekcii. Prípadné ochlpenie operovaného miesta bude oholené.

Ak nosíte naslúchací aparát, okuliare, kontaktné šošovky, alebo umelý chrup, budete požiadaní aby ste si tieto veci pred zákrokom sňali.

Aby mohlo byť počas operácie monitorované vaše srdce, na vašom hrudníku, chrbte, ramenách, alebo na nohách budú umiestnené EKG elektródy. Na ruku vám dajú tlakomer, aby bolo možné v pravidelných intervaloch kontrolovať váš krvný tlak. Taktiež vám bude podávaná infúzia s liekmi.

Čo sa deje v priebehu operácie?

Budete prevezený do špeciálnej miestnosti plnej vybavenia a ľudí. Uložia vás na operačné lôžko a bezpečnostnými pásmi vám upevnia nohy. Takisto budú upevnené aj vaše ramená, čo je veľmi dôležité pre plynulý priebeh operácie.

Znovu vám umyjú hrudník a prikryjú ho špeciálnou prikrývkou. Operované miesto vám umŕtvia-znecitlivia lokálnym anestetikom (podobným tomu, ktoré používa váš zubný lekár na znecitlivenie zubov).

Zatiaľ čo vám budú implantovať kardiostimulátor a elektródy môžete pocítiť istý tlak. Ak začnete pociťovať ťažkosti, okamžite informujte lekára, aby vám v takomto prípade mohol podať lieky ktoré udržia operovanú oblasť necitlivú.

V momente keď sú elektródy na mieste, môže vás lekár požiadať aby ste hlboko dýchali a zakašľali, zatiaľ čo on bude sledovať röntgen vášho srdca. Robí to preto aby sa uistil, že elektródy sú dobre umiestnené.

Po operácii

Pravdepodobne strávite krátky čas v pooperačnej miestnosti. Môžu sa vyskytnúť slabé bolesti v okolí miesta rezu, kde bol implantovaný kardiostimulátor. Toto sa rieši podaním liekov proti bolesti. Už niekoľko hodín prípadne dní po zákroku obyčajne môžete odísť – všetko závisí od toho, aký bude váš stav a ako sa budete cítiť.

Obdobie rekonvalescencie

Po operácii si budete ešte nejakú dobu prítomnosť kardiostimulátora uvedomovať. Je to normálny pocit, ktorý časom vymizne. Niekedy sa v okolí kardiostimulátora objavia čierne a modré škvrny, ktoré sa časom stratia a sú dôsledkom operačného zákroku. Ak ale váš rez sčervenie, je horúci, viac bolestivý a opuchnutý alebo začne z neho presakovať tekutina, ihneď vyhľadajte vášho lekára. Takisto zavolajte vášmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne horúčka. Nečakajte až do dňa vašej plánovanej kontroly!

V priebehu prvých týždňov po operácii sa vyvarujte prudkých pohybov, naťahovaniu a dvíhaniu vášho ramena . Váš lekár vám povie, kedy sa budete môcť začať normálne kúpať a vyvíjať bežné aktivity.

Príznaky, ktoré ste zažívali pri abnormálnom srdcovom rytme by mali ubúdať a nakoniec úplne vymiznúť. Ak si všimnete nové pocity počas toho ako sa vaše telo prispôsobuje kardiostimulátoru, oboznámte s nimi vášho lekára. Týmto pomôžete vášmu lekárovi prispôsobiť naprogramované hodnoty na kardiostimulátore vašim osobným potrebám.

Následná ambulantná starostlivosť

Kardiostimulátory sú neobyčajne samostatné zariadenia. Napriek tomu, je veľmi dôležité pravidelne ich kontrolovať, aby mal lekár istotu, že fungujú presne a že ich naprogramovanie zodpovedá vašim potrebám.

Keď je kardiostimulátor implantovaný, je naprogramovaný tak, aby zodpovedal vašim potrebám. Tieto potreby sa môžu časom meniť. Preprogramovanie kardiostimulátora je jednoduchý proces, ktorý je vykonávaný v priebehu vašej návštevy u lekára.

Typická ambulantná kontrola u lekára obyčajne zahŕňa krátke vyšetrenie, EKG a podrobné vyhodnotenie práce kardiostimulátora. Vyšetrenie vášho kardiostimulátora je rýchle a bezbolestné. Váš lekár má špeciálne zariadenie, ktoré komunikuje s vašim kardiostimulátorom bez akéhokoľvek chirurgického zákroku.

Ako pracuje vaše srdce?

Vaše srdce má štyri dutiny. Každá dutina je uzavretá stenou svalov a oddelená od iných dutín chlopňou. Pravá horná dutina – pravá predsieň zachytáva krv vracajúcu sa z tela a posúva ju do nižšej pravej dutiny – pravej komory. Pravá komora vháňa krv do pľúc, kde sa krv zbavuje kysličníka uhličitého a prijíma kyslík. Krv sa vracia z pľúc do hornej ľavej dutiny srdca – ľavej predsiene, ktorá ústi do dolnej ľavej dutiny – ľavej komory. Ľavá komora je hlavnou pumpou. Posiela krv do veľkého krvného obehu, aby zásobila každú bunku v tele kyslíkom a živinami.

Čo je prirodzený kardiostimulátor srdca?

Vaše srdce je nenahraditeľný sval, ktorý bije viac ako 100 000 krát za deň, vysiela 6 tisíc litrov krvi cez 20 000 km žíl a ciev, ktoré tvoria váš krvný obeh. Bije 24 hodín denne celý život a zásobuje telo kyslíkom a živinami.

Prirodzený kardiostimulátor srdca je sinoatriálny uzol, nazývaný SA uzol. Nachádza sa v pravej predsieni. SA uzol dostáva príkazy z mozgu a iných centier, ktoré riadia srdcový výkon aby boli uspokojené potreby tela.

SA uzol vysiela drobné elektrické signály do predsiení, ktoré sa zmršťujú a tým pumpujú krv do komôr pod nimi. Elektrické signály potom prechádzajú cez atrioventriculárny uzol, nazývaný AV uzol, do komôr. Komory sa v dôsledku týchto impulzov zmrštia a vypudia krv do tela a do pľúc. Koordinovaná činnosť predsiení a komôr sa nazýva srdcový cyklus.

Aké problémy môžu nastať s prirodzeným kardiostimulátorom?

Dve najčastejšie choroby, ktoré ovplyvňujú prirodzený srdcový rytmus sú spôsobené SA uzlom a elektrickým vodivým systémom predsiení a komôr. Kardiostimulátor je často predpisovaný, keď poruchy vodivého systému spôsobujú príliš pomalé bitie srdca.

EKG (elektrokardiogram) je grafické znázornenie srdcového rytmického elektrického vedenia. Vyhodnotenie EKG pomáha lekárovi identifikovať poruchy srdcového elektrického vodivého systému.

Keď choroba ovplyvní SA uzol, spôsobí to ochorenie často známe pod menom syndróm chorého sinusového uzla (Sick Sinus Syndrome) alebo dysfunkcia sínusového uzla. Prejavom tejto choroby je zmenený srdcový rytmus. Toto ochorenie spôsobuje nenormálne pomalú srdcovú frekvenciu alebo stredne pomalú frekvenciu, ktorá sa v niektorých prípadoch môže striedať s rýchlou.

Pomalá srdcová frekvencia môže byť aj v dôsledku prerušenia elektrického vodivého systému medzi predsieňami a komorami. Táto porucha sa nazýva srdcový blok, alebo AV blok. Sú rôzne stupne AV blokov a nie všetky vyžadujú kardiostimulátor.

Ako kardiostomulátor pracuje?

Toto maličké zariadenie je uspôsobené na stimulovanie vášho srdca. Spomeňte si, že kardiostimulátor je dvojdielny systém zložený z generátora impulzov a jednej alebo dvoch elektród.

Generátor impulzov – časť stimulačného systému, obsahuje “mozog” kardiostimulátora. Tento takzvaný “mozog” je skutočne rafinovaný elektrický obvod, ktorý monitoruje vašu srdečnú aktivitu a začína stimuláciu vtedy, keď je potrebná.

Elektródy sú veľmi tenké izolované drôty, ktoré prenášajú stimulačné impulzy do vášho srdca. Okrem toho odovzdávajú informáciu o srdcovej činnosti späť do “mozgu” generátora impulzov. Obvod kardiostimulátora zahŕňa pamäťové funkcie, kde sú ukladané informácie o srdcovej činnosti a o kardiostimulátore.

V priebehu ambulantnej kontroly váš lekár môže vyvolať tieto informácie, použitím špeciálneho počítača nazývaného programátor. Tento proces sa nazýva snímanie informácií z kardiostimulátora. Obohatí vášho lekára o veľké množstvo informácií o vašej stimulačnej liečbe. Tieto informácie môže lekár použiť na preprogramovanie kardiostimulátora tak, aby lepšie slúžil vašim individuálnym potrebám.

Ako je kardiostimulátor pripojený k srdcu?

V hornej časti hrudníka, pod kľúčnou kosťou sa urobí malý rez, tak aby bola prístupná veľká žila uložená vedľa. Elektródy kardiostimulátora sú vedené cez túto žilu do srdca, zatiaľ čo lekári zaznamenávajú tento proces na röntgene. Zavádzanie elektród je starostlivo sledované, aby bolo zabezpečené ich dobré umiestnenie a stabilita.

Malé zariadenie s generátorom impulzov je uložené priamo pod kožu v mieste rezu. Potom sú elektródy pripojené ku generátoru impulzov, ktorý je bezpečne uložený v zariadení.

Nakoniec je rez zašitý niekoľkými stehami.

Čo je jednodutinový a dvojdutinový kardiostimulátor?

Výrazy “jednodutinový” a “dvojdutinový” sa vzťahujú na schopnosť stimulačného systému stimulovať a zaznamenávať v jednej alebo dvoch dutinách srdca. Zaznamenávanie je schopnosť kardiostimulátora rozoznať a reagovať na srdcovú elektrickú činnosť. Stimulácia je odovzdávanie elektrických impulzov do srdca, aby bol udržaný stabilný rytmus.

Ak je stimulačný systém schopný stimulácie a zaznamenávania v jednej zo srdcových dutín (napr. v predsieni alebo v komore) hovoríme o jednodutinovom systéme.

Podobne, keď stimulačný systém je schopný stimulácie a zaznamenávania v oboch dutinách ( v predsieni aj v komore), hovoríme o dvojdutinovom systéme. O tom, ktorý typ je pre vás najvhodnejší, rozhodne váš lekár na základe toho, prečo je pre vás kardiostimulátor potrebný a ako často si vaše srdce vyžaduje jeho pomoc.

Čo sú frekvenčne – prispôsobivé kardiostimulátory?

Niektoré kardiostimulátory rozoznajú kedy vaše srdce potrebuje zvýšiť frekvenciu. Takéto kardiostimulátory sa nazývajú “frekvenčne prispôsobivé”. Nielen, že zaznamenávajú elektrické impulzy v srdci, ale taktiež používajú jeden alebo dva senzory, ktoré monitorujú prípadnú potrebu tela na zvýšenú frekvenciu srdca.

Špeciálne senzory sledujú určité typy telesnej činnosti a iné parametre, ako sú telesná teplota alebo hladina kyslíka v krvi. “Mozog” kardiostimulátora používa tieto informácie na automatickú zmenu stimulačnej frekvencie v príslušnom čase. Nie každý pacient vyžaduje takýto typ kardiostimulátora.

Aká je životnosť kardiostimulátora?

Všeobecná životnosť kardiostimulátora je od štyroch do pätnástich rokov. Životnosť kardiostimulátora závisí od toho aká silná je batéria v generátore impulzov ale aj od toho, koľko energie je spotrebovanej na stimulovanie vášho srdca a ako je systém podľa vašich potrieb naprogramovaný. Preto životnosť vášho kardiostimulátora môže byť dlhšia alebo kratšia a nedá sa vopred predpovedať.

Batérie v kardiostimulátore obyčajne nezlyhajú náhle. Jedným z dôvodov pravidelnej kontroly je monitorovanie stavu batérie. V prípade, že je batéria slabá, kardiostimulátor vysiela varujúce signály, ktoré zachytí váš lekár. Ak sa tak stane, objedná vás na výmenu stimulátora.

Batéria v kardiostimulátore nemôže byť vymenená tak jednoducho ako v lampáši. Batéria a elektrický obvod sú zablombované v generátore impulzov, aby boli uchránené od telesných tekutín, s ktorými by v prípadnom kontakte spôsobili skrat. Preto táto výmena vyžaduje chirurgický zákrok, pri ktorom sa nahradí celý generátor impulzov. Normálne je to jednoduchšie ako pôvodný zákrok, pretože elektródy sú už implantované a nevyžadujú nahradenie. Sú len jednoducho pripojené k novému generátoru impulzov. V niektorých prípadoch je však potrebné spolu s kardiostimulátorom vymeniť aj elektródy.

Môžete používať elektrické spotrebiče a zariadenia?

Kardiostimulátory sú vybavené elektrickými obvodmi, ktoré obsahujú filtre na eliminovanie interferencie so zdrojmi rušivých elektrických signálov. To znamená, že pacient s kardiostimulátorom môže bez obáv používať bežné domáce elektrospotrebiče ako sú mikrovlné rúry, mixéry, holiace strojčeky, sušiče vlasov a väčšina ďalších domácich prístrojov. Pre používanie ručných elektrických domácich spotrebičov platí len jedno jednoduché pravidlo: nepribližujte ich ku kardiostimulátoru na vzdialenosť menšiu než 15-20 cm. Ak napriek tomu pociťujete, že sa s vašim kardiostimulátorom niečo deje, jednoducho tieto prístroje od neho ešte viac vzdiaľte, prípadne ich vypnite. Príznaky by sa mali ihneď stratiť.

Používanie elektrickej oblúkovej zváračky, alebo práca s automobilovým zapaľovacím systémom taktiež nepoškodí váš kardiostimulátor, napriek tomu je tu možnosť interferencie. Ak používate takéto alebo podobné zariadenia a začnete mať závrate, alebo pociťovať zrýchlené bitie srdca, jednoducho vypnite zariadenie a vzdiaľte sa od neho. Váš kardiostimulátor bude normálne pokračovať v činnosti.

Používanie mobilných telefónov

Mobilné a bezdrôtové telefóny sú silným zdrojom elektromagnetických signálov. Napriek tomu, pri dodržaní určitých pravidiel je ich používanie pre pacientov s kardiostimulátorom bezpečné.
Nikdy nenoste mobilný telefón v náprsnom vrecku v blízkosti kardiostimulátora. Doporučená vzdialenosť je viac než 15 cm.

Počas telefonovania držte mobilný alebo bezdrôtový telefón pri uchu na opačnej strane tela, než máte implantovaný kardiostimulátor. V prípade, že pocítite nevoľnosť alebo iné príznaky toho, že telefón ovplyvňuje činnosť vášho stimulátora jednoducho ho oddiaľte od stimulátora.

Cestovanie

Pacienti s kardiostimulátorom môžu cestovať bez obmedzení, ale musia pamätať na niekoľko drobností:

  • Vždy by mali mať zo sebou kardiostimulátorovú I.D. kartu. Jedným z dôvodov sú detektory na letiskách.
  • Prechádzanie cez detektor kovov na letisku nepoškodí váš kardiostimulátor, ale kov v kardiostimulátore môže spustiť alarm. Ak sa alarm spustí, jednoducho ukážte bezpečnostnej službe vašu kardiostimulátorovú I. D. kartu. Výhodnejšie je upozorniť letiskový personál vopred, že máte kardiostimulátor a vyhnúť sa prechodu magnetickým poľom detektora kovov ,ktoré môže dočasne zmeniť činnosť kardiostimulátora a aj rýchlosť Vašej srdcovej frekvencie.

Medicínske procedúry

Ak sa chystáte podstúpiť nejaký medicínsky zákrok, informujte vášho lekára, zubára, chiropraktika alebo iného zdravotníckeho alebo kozmetického pracovníka, že máte kardiostimulátor. Budú schopní vybrať pre vás najvhodnejšie prístroje.

Ak máte pochybnosti o použití nejakého elektrického zariadenia, poraďte sa s vašim lekárom.

Práca a záľuby

Pacienti sa po implantácii kardiostmulátora zvyčajne rýchlo zotavujú. Po zahojení ramena môžete obnoviť svoje zvyčajné aktivity. Limitujúcim faktorom nie je kardiostimulátor ale ochorenie srdca, ktoré vyvolalo potrebu implantácie kardiostimulátora, prípadne váš celkový zdravotný stav.

Naimplantovaný kardiostimulátor nie je dôvodom aby ste obmedzili prechádzky, beh, neriadili auto, neplávali, nekúpali sa, vyhýbali sa sexuálnej aktivite. Pokojne sa môžete vrátiť do práce, venovať sa záľubám ako je práca v záhrade, horská turistika, golf, poľovanie či rybársky šport.

Kardiostimulátor nie je prekážkou pre normálny život, ale prostriedkom na návrat k aktivitám, ktoré máte radi.

Niektoré aktivity však môžu ovplyvniť činnosť kardiostimulátora. Napríklad, ak máte naimplantovaný frekvenčne prispôsobivý kardiostimulátor môže jazda na koni spôsobiť, že pohybový senzor neprimerane zvýši vašu srdcovú frekvenciu. Ak ste poľovník je vhodné, aby bol kardiostimulátor umiestnený na opačnom ramene, než je to o ktoré opierate zbraň. Preto je dobré, aby ste sa poradili so svojim lekárom o vašich aktivitách ešte pred implantáciou kardiostimulátora.

Vzdelávacia príručka pre pacienta o kardiostimulátoroch