Srdce a choroby srdca

K najrozšírenejším chorobám srdca patria ischemická choroba srdca, poruchy rytmu, srdcové zlyhávanie, náhla kardiálna smrť a ochorenia srdcových chlopní.

Srdce

Srdce má veľkosť približne ako zovretá päsť. Nachádza sa v hrudnom koši za hrudnou kosťou mierne vľavo medzi pľúcnymi lalokmi. Je to svalovinový orgán, ktorý neustále pracuje, aby bola zabezpečená cirkulácia krvi v tele. Slovo “kardiálny” je často používané ako odkaz na srdce.

V srdci sú štyri dutiny: dve predsiene (atrium) a dve komory (ventriculus) . Srdce sa delí aj na dve strany: pravú a ľavú. Takže má pravú predsieň s pravou komorou a ľavú predsieň s ľavou komorou. Komory sú väčšie než predsiene pretože musia pracovať (“pumpovať”) viac aby krv cirkulovala v tele. Krv, ktorá prichádza z tela obsahuje málo kyslíka a priteká do pravej časti srdca. Odtiaľ pokračuje do pľúc kde sa zbaví kysličníka uhličitého a obohatí sa kyslíkom. Okysličená krv sa potom vracia do ľavej časti srdca odkiaľ je pumpovaná do tela, aby ho zásobovala kyslíkom a výživou a odniesla z neho škodlivé produkty.

Ako krv cirkuluje z ľavej komory do tela časť z nej ide do menších ciev, ktoré zásobujú živinami a kyslíkom samotné srdce. Ochorenie koronárnych (srdcových) /vencových/ tepien postihuje práve tento systém a spôsobuje znížený tok krvi do srdcového svalu, čo môže spôsobiť jeho poškodenie.

Srdcové chlopne

V srdci sú štyri chlopne. Fungujú ako jednocestný ventil. Je to tak preto, aby bolo zabezpečené prúdenie krvi len jedným smerom. Chlopňa je medzi každou predsieňou a príslušnou komorou, chlopne oddeľujú aj každú komoru a cievu (artériu), ktorá odvádza krv zo srdca (do pľúc a do tela). Na pravej strane srdca je medzi predsieňou a komorou tricuspidálna chlopňa a pulmonálna chlopňa je na prechode z pravej komory do pulmonálnej artérie. Na ľavej strane srdca je medzi predsieňou a komorou mitrálna chlopňa a aortálna chlopňa oddeľuje ľavú komoru od aorty. Chlopne sa otvárajú, aby umožnili tok krvi a zatvárajú aby zamedzili spätný tok krvi (tok späť do dutiny, ktorú práve opustila). Otváranie a zatváranie chlopní je riadené zmenami tlaku krvi v jednotlivých dutinách srdca.

Cirkulácia krvi v srdci

Aby sme odsledovali cirkuláciu krvi v srdci začneme na pravej strane (pozri obrázok). Veľké žily (superior vena cava a inferior vena cava) privádzajú krv z tela do pravej predsiene. Krv potom prúdi cez tricuspidálnu chlopňu do pravej komory a odtiaľ cez pulmonálnu chlopňu do pľúc. Po prechode pľúcami sa krv vracia do srdca cez ľavú predsieň. Z ľavej predsiene pokračuje cez mitrálnu chlopňu do ľavej komory. Ľavú komoru opúšťa cez aortálnu chlopňu a vteká do aorty (najväčšia cieva v tele), ktorá ju odvádza do tela. Cyklus sa opakuje znova a znova, približne 60 až 90 krát za minútu. Toto je frekvencia srdca známa aj ako pulz. Za jeden deň srdce bije viac než 100 000 krát, prepumpuje 7 000 litrov krvi cez tisíce kilometrov ciev v tele.

Ako srdce bije

Srdcový sval pumpuje (zmršťuje sa) aby posúval krv cez srdce a cievy v tele. Tlkot srdca je zvuk, ktorý vydáva pri tomto pumpovaní. Aby dochádzalo k zmršťovaniu (kontrakcii) srdca, prechádzajú ním elektrické signály. Tento elektrický prevodový systém pozostáva z mnohých špecializovaných buniek, ktoré vedú elektrický signál veľmi rýchlo cez srdce. Tieto elektrické signály vznikajú v sínusovom (SA) uzle. SA uzol je špecializovaná oblasť v pravej predsieni.

SA uzol je prirodzený kardiostimulátor a v ňom, v zdravom srdci, začína každý elektrický signál, ktorý spôsobuje normálny sťah-zmrštenie a tlkot srdca. Správy z mozgu a iných centier prikazujú SA uzlu prispôsobiť frekvenciu momentálnym potrebám tela. Keď signál vznikne v SA uzle prechádza rýchlo cez obe predsiene a spôsobí ich kontrakciu. Krv je vytlačená z predsiení do komôr. Elektrický impulz prichádza do atrioventriculárneho (AV) uzla.

AV uzol je špecializovaná oblasť na vrchole komôr. Keď signál dosiahne tento bod pokračuje veľmi rýchlo cez špecializované tkanivo (Hisov zväzok, Tawarove ramienka a Purkyňove bunky), aby sa rozšíril cez komory a prinútil ich zmrštiť sa a vypudiť krv do pľúc a do tela. Po každej kontrakcii sa srdce znovu elektricky nabije a cyklus sa opakuje.

Takže každý úder srdca je výsledkom prechodu elektrických signálov, ktoré spôsobia, že sa najprv zmrštia predsiene a potom komory. Tento cyklus sa opakuje približne 60 až 90 krát za minútu alebo viac než 42 milión krát za rok.